Příklad využití WebPortalEngine a SW Marushka - prezentace dat obyvatelům města: