Reference

Reference městského inforačního systému CityWare.

Městské informační systémy

 

Náš IS CityWare je úspěšně implementován na více než 100 magistrátních, městských nebo krajských úřadech a dalších organizacích v České republice.