Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Správní subsystém

  Správní subsystém je řešen subdodávkou osvědčených produktů firmy VITA Software (Stavební úřad,  Silniční úřad, Vodoprávní úřad, Přestupky). Subsystém využívá centrálně uložená data z registrů, umožňuje propojení na Grafický subsystém a Spisovou službu.


Stavební úřad

Modul je pomocníkem stavebních úřadů při provádění činností, které se řídí stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Umožňuje vést všechny typy správních řízení a dalších postupů, které na stavebním úřadě přicházejí v úvahu. Podporuje i činnosti odvolacího orgánu.


Základní vlastnosti

 • agendu používá více než 380 stavebních úřadů
 • podpora a evidence správních řízení, ohlášení a dalších činností
 • odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, elektronická komunikace mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem
 • sledování termínů pomocí kalendáře úkolů
 • aktuální informace o účastnících, dotčených orgánech a ostatních
 • automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového editoru s možností následné editace
 • postupné vytváření archivu údajů včetně dokumentů
 • tisk adres nebo posílání tisku sekretářce
 • využití údajů z registru obyvatel, osob, adres, katastru nemovitostí
 • spolupráce s grafickým prohlížečem
 • možnost propojení se spisovou službou, ekonomickým systémem