Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Příjmové agendy

   Subsystém Příjmové agendy je významnou součástí CityWare. Základem je Registr plátců, kde jsou evidováni všichni plátci a probíhá výpočet jednotlivých druhů poplatků. Na tento registr navazují nadstavbové moduly, které slouží k evidenci jednotlivých subjektů (agenda Psi, Komunální odpad, Výherní hrací přístroje, agenda Hroby a Fond rozvoje bydlení). Samozřejmostí je podpora tisku různých sestav podle zvolených kritérií s možností doplnění dalších a uživatelskými úpravami. Subsystém umožňuje vazbu na ekonomický subsystém jiných dodavatelů.


Příjmy

Modul Příjmy je základem Příjmových agend CityWare. V tomto modulu je veden “Registr plátců”, kde jsou zapisováni všichni plátci jak s periodickými tak jednorázovými platbami. Plátcům, kteří jsou uvedeni v tomto registru, je možno ručně (u jednorázových plateb) nebo automaticky (u periodických plateb) vystavovat předpisy plateb a sledovat, zda předpis byl či nebyl zaplacen. Předpisy je možno tisknout do různých typů formulářů (složenka typu AV, faktura, platební výměr, aj.), případně vytvářet předávací soubor se složenkami AV ve struktuře, kterou požaduje Česká pošta. Výstupní formuláře jsou uživatelsky definovatelné. Modul také podporuje různé typy sankcí, které jsou zákonem umožněny, jejich automatické a ruční vystavení.