Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Grafický subsystém

   Grafický subsystém umožňuje webové publikování grafických dat uložených v relační databázi (v jednotné databázi MIS CityWare). Plně integrovaný a funkční grafický subsystém zahrnuje vstup dat, jejich správu, analýzy nad daty a vytváření a údržbu digitálních map, ve kterých jsou zobrazena data městského informačního systému. Zahrnuje následující projekty: Katastrální mapa, Technická mapa, Územní plán, Mapa čísel popisných, Pasport dopravy, Pasport zeleně, Cenová mapa, atd.. Projekt Katastrální mapa obsahuje prostředky pro import souboru grafických informací z katastrálního úřadu.


Katastrální mapa

Modul Katastrální mapa je nedílnou součástí Grafického subsystému. Obsahuje prostředky pro správu KM-D (katastrální mapy v digitálním tvaru), pro vstup digitální katastrální mapy (DKM), včetně konverze z výměnného formátu DKM, pro kontrolu obsahu a topologie vstupujících dat, prostředky pro porovnání dat s předcházející verzí DKM a vytvoření změnových výkresů (s cílem co nejefektivněji provádět aktualizaci bezešvé digitální katastrální mapy). Dále obsahuje prostředky pro vstup souboru popisných informací (SPI) z katastrálního úřadu a prostředky pro kontrolu DKM a SPI.