Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

CityWare.NET Identity management

 

Identita – soubor vlastností, které jednoznačně určují konkrétního pracovníka/zaměstnance a jeho zařazení do funkčního schématu v rámci organizace. Na takto definovaný objekt je pak možné navazovat další vlastnosti – atributy k podrobné evidenci celého životního cyklu zaměstnance v organizaci.

 

Identity management je určen pro:

  • správu a provázání účtů z různých uživatelských prostorů – jinak nesourodých systémů
  • vedení informací o pracovníkovi/zaměstnanci
  • delegování práv a povinností – přidělování rolí
  • přehledné zobrazení aplikačních modulů, které jsou pro zaměstnance přístupné
  • vedení AIS (agendový informační systém)
  • vedení certifikátu k AIS a jejich uložení
  • načítání a prohlížení agend a agendových činnostních rolí z RPP
  • logování a archivaci změn
 
 

Schéma

 

 

 

 Detaily aplikačního modulu

 Identita:

 

Struktura organizace:

 

 Orgán veřejné moci s navázanými agendovými činnostními rolemi:

 

Detail agendy:

 

Agendové informační systémy: