Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Ústavy sociální péče

  • variabilní a přehledné vedení žadatelů o umístění v ÚSP (DPS nebo jiných zařízení sociální péče)
  • možnost bodově ohodnotit žadatele o umístění dle předdefinovaných kritérií a automatické vyhodnocení pořadníků na základě dosažených bodů
  • přehledný, uživatelsky komfortní výpočet úhrady v zařízení (pro děti i dospělé) u všech typů a forem pobytu

  • možnost vést celé správní řízení (např. rozhodnutí o zařazení do pořadníku, umístění v zařízení, úhradě, změně úhrady, apod.)