Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Sociálně právní ochrana a náhradní rodinná péče

  •  agenda je zcela v souladu s požadavky směrnice MPSV č.j.: 21-42246/2002
  • komplexní zpracování agendy Om, Nom (včetně podrejstříků) a náhradní rodinné péče

  • široká možnost využití filtrů pro zobrazení klientů

  • hromadná i individuální archivace dětí s možností uvedení důvodu (rovněž termínu skartace)

  • přehledné vedení žadatelů a žádostí o náhradní rodinou péče a kompletní informace k typu a způsobu rozhodnutí o formě náhradní rodinné péče

  • všechny tisky předepsané směrnicí: rejstříky, evidenční štítek, spisový obal, sociální záznam, záznam o úkonech, záznam o návštěvách

  • široká nabídka jiných tisků: návrhy na předběžné opatření, nařízení ústavní výchovy, omezení rodičovské zodpovědnosti, stanovení výživného na dítě, apod.