Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Opatrovník

Modul zahrnuje podklady pro péči o osoby s omezenou svéprávností (Občanský zákoník: 89/2012 sb., § 55 - 65), zahrne práci „veřejného opatrovníka“ (obec), informace vedené na základně žádosti soudu o kontrolu výkonu „opatrovnictví“ a také situace, kdy je obec ustanovena zvláštním příjemcem.

 

  • řazení klientů do skupin, klient se může v každé skupině vyskytovat pouze jednou
  • dělení klientů ve skupině mezi pracovníky, přidělení klienta pouze jednomu pracovníkovi

  • možnost tiskových sestav a jejich úprav dle potřeb úřadu

  • přehled finančních operací klienta

  • evidence vedených dokumentů u klienta

 

Video ukázka práce s modulem Opatrovník: