Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Dávková agenda

  • zajišťuje zpracování agendy obce I. stupně (příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na společné stravování, apod.), II. stupně (všechny obligatorní i fakultativní dávky) a III. stupně (příspěvek na výživu, sociální kurátor, mimořádné výhody, příspěvek na provoz motorového vozidla, apod.)
  • u klienta jsou mimo údajů potřebných k doručení korespondence vedeny informace ke společně posuzovaným osobám, žádosti, návrhy rozhodnutí s případným výpočtem dávky, rozhodnutí, dávky a přehled vyplacených plateb

  • možnosti individuálního nastavení výplat klienta: dávku, případně libovolný počet částí lze vyplatit zálohově v hotovosti nebo zasílat klientovi, zvláštnímu příjemci, případně jinému subjektu, a to peněžitou či věcnou formou

  • u každého klienta je možné vést např. seznam šetření, záznamy z jednání, plánovat budoucí kontroly

  • nástroje na okamžité zjištění přehledů vyplacených i vrácených dávek, včetně účetní skladby řazené podle různých kritérií (za období, za uzávěrku, všechny, poštou, složenkou, na účet, v hotovosti, vyplacené jiným organizacím, apod.)

  • na základě údajů vedených v databázi lze generovat různé typy sestav a grafů