Základní charakteristika CityWare

Komplexní řešení městského informačního systému, otevřenost, modularita, možnost budování po etapách, soulad se standardy ISVS, integrace grafické a popisné složky dat na bázi relační databáze, třívrstvá klient/server architektura, prezentace grafických a souvisejících popisných dat v prostředí Internetu/Intranetu, databázová platforma Oracle, MS SQL Server.

Základní registry


CityWare.NET ISZR Viewer

Aplikační modul IS CityWare® umožňující dotazování do dat ISZR dle práv specifikovaných v CwnIdm.

Dotazování do: Registru obyvatel, Ověřování adresy v RUIAN, Vyhledání osoby v ROS dle IČ.

 

 Při dotazech do ROB specifikuje:

  • výběrová kritéria (jméno, příjmení, číslo dokladu, apod.)
  • výběr podle adresy (strukturovaně a fulltextem)
  • v rámci jaké agendy činnost vykonává
  • v rámci jaké agendové role
  • z jakého důvodu
  • položky, které požaduje zobrazit z ISZR
  • zobrazení detailu obyvatele

 

Slouží jako obecný modul pro ověřování údajů v ISZR bez vazby na další aplikační moduly IS CityWare. 
Pro provoz CwnIszrViewer bude minimálně potřeba CwnIdm.